ในช่วงที่เกิดวิกฤติของยุคปัจจุบันทำให้หลายคนประสบปัญหามีขาดสภาพคล่องในการหมุนเวียนค่าใช้จ่าย ไหนจะค่าบ้าน ค่ารถ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จนบางครั้งทำให้หมุนเงินไม่ทันจนเกิดปัญหาการค้างชำระหนี้ต่าง ๆ สำหรับคนที่มีบ้านและมีรถสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่วิธีหนึ่งนั้นก็คือการรีไฟแนนซ์ ไม่ว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์บ้านหรือการ รีไฟแนนซ์รถยนต์

                บางคนอาจยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ความหมายของการรีไฟแนนซ์ว่าคืออะไร “รีไฟแนนซ์” คือ วิธีการชำระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยการกู้วงเงินใหม่ โดยใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นตัวค้ำประกัน ซึ่งอาจจะขอกู้กับสถาบันการเงินแห่งใหม่หรือที่เดิมก็ได้ ทั้งนี้อาจขึ้นกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขหลาย ๆ อย่างประกอบกัน เช่น ค่าธรรมเนียม หรือดอกเบี้ย ดังนั้นการกู้แบบรีไฟแนนซ์สามารถกระทำได้สำหรับคนที่กำลังผ่อนบ้าน ผ่อนคอนโด หรือผ่อนรถยนต์ จากสถิติในปัจจุบันพบว่าคนส่วนใหญ่มีสินเชื่อรถยนต์ค่อนข้างมาก วันนี้จึงอยากมาแนะนำข้อดีของการรีไฟแนนซ์รถยนต์กัน

รีไฟแนนซ์รถยนต์
https://pixabay.com/images/id-2157347/

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่หลายคนยังไม่รู้

  1. อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า คนส่วนใหญ่มักจะซื้อรถยนต์ในช่วงที่โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม รวมไปถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ย แต่เมื่อผ่อนชำระผ่านไปสักระยะหนึ่งเงื่อนไขของอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของสัญญาหลัก ดังนั้นการรีไฟแนนซ์รถยนต์จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดอัตราดอกเบี้ยให้ถูกลง โดยสามารถขอรีไฟแนนซ์ได้ทั้งสถาบันการเงินเก่าและสถาบันการเงินใหม่ ขึ้นอยู่กับว่าใครมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยดี ๆ มานำเสนอ
  2. ผ่อนน้อยลง สืบเนื่องมาจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง จึงส่งผลให้จำนวนเงินที่ต้องผ่อนในแต่ละงวดลดลงตามไปด้วย ถือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้จ่ายอีกที่ไม่ต้องแบกรับอัตราดอกเบี้ยที่สูง กล่าวคือจ่ายเงินค่างวดน้อยกว่าเดิม โดยจ่ายดอกเบี้ยต่ำแต่ตัดเงินต้นได้มากขึ้นทำให้ภาระหนี้หมดเร็วยิ่งขึ้น
  3. มีเงินทุนมาหมุนเวียน การรีไฟแนนซ์รถยนต์ส่วนใหญ่ทำให้มีส่วนต่างของวงเงินที่เหลือ ซึ่งเงินส่วนนี้ผู้กู้สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวันส่วนอื่น ๆ ได้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน
บทความใกล้เคียง

อย่างไรก็ตามการรีไฟแนนซ์รถยนต์ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดี ข้อเสียก็มีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเสียเวลา เรื่องค่าใช้จ่ายจิปาถะที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ รวมไปถึงความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร โดยเฉพาะการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับรายได้มาแสดงยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการชำระหนี้ และยังมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่มีวัตถุประสงค์ในการขอรีไฟแนนซ์เพื่อให้ได้เงินส่วนต่างมาใช้จ่าย คือต้องยอมรับสภาพว่าทำให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระที่นานขึ้นกว่าเดิม

ข้อมูลสินเชื่อรถยนต์สามารถอ่านได้ที่นี่