ทำบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน ช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อและบัตรเครดิตของผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระไม่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับอะไรก็ตาม ที่ไม่มีสลิปเงินเดือนมาเป็นหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ แต่อยากมีเงินมาหมุนใช้จ่าย ในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนรายวัน เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการเพิ่ม  เพราะทุกจังหวะชีวิตของทุกคนมีขึ้น-ลง บางครั้งอาจจะเกิดการสะดุดได้ แต่ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติ หรือปัญหาใด ก็ยังมีทางออกและที่พึ่งให้เสมอ ด้านการเงินก็เช่นกัน เพราะทุกชีวิตต้องการโอกาส และโอกาสก็สามารถสร้างการพัฒนาได้จริง

เมื่อมีความต้องการสมัครบัตรเครดิตเอาไว้ใช้สอยยามจำเป็น หรือเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแทนการใช้เงินสด แต่ติดปัญหาตรงที่ว่ามีความกังวลเรื่องการสมัครไม่ผ่านเพราะไม่มีหลักฐานสำคัญอย่างสลิปเงินเดือน ไม่ต้องมีความกังวลอีกต่อไป เพราะทำบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยวิธีการแสดงหลักฐานทางรายได้แบบอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อการันตีได้ว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ โดยเฉพาะกลุ่มของผู้ที่ทำอาชีพอิสระ ไม่มีเงินเดือนก็จริงแต่ว่ามีเงินเข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นทางออกในยามต้องการเงินทุนมาหมุนเวียนใช้จ่าย หรือลงทุนต่อยอดในธุรกิจ

ทำบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน
https://pixabay.com/images/id-2567915/

ทำบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน ทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง

  1. ในกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและรับรองเรื่องที่มาของรายได้ได้อย่างชัดเจนและมีความสม่ำเสมอ ที่สำคัญ ๆ อย่างเช่น บัญชีเงินฝากส่วนตัว หรือ statement แสดงให้กับทางสถาบันการเงินที่ต้องการสมัครบัตรเครดิต โดยย้อนหลังได้ประมาณ 6 เดือน หรือหนังสือรับรองการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายของผู้มีรายได้ เป็นต้น ถ้ามีเอกสารสำคัญแสดงที่มาของรายได้ก็ย่อมมีสิทธิสมัครทำบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน และผ่านได้อย่างแน่นอน
  2. กรณีที่มีและเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งมีความมั่นคงทางด้านรายได้ไม่น้อยไปกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างแน่นอน ในการสมัครทำบัตรเครดิตสามารถใช้เอกสารการจดทะเบียนการค้าพาณิชย์ หรือทะเบียนทางนิติบุคคลเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของรายได้และชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกิจนั้น ๆพร้อมทั้ง statement ของบัญชีส่วนตัวและบัญชีที่ใช้ในกิจการ

ในส่วนอื่น ๆ ของการยื่นสมัครทำบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน นอกจากการแสดงแหล่งที่มาของรายได้ได้อย่างชัดเจนแล้ว สิ่งที่จำเป็นสำหรับการสมัครบัตรเครดิต และมีผลต่อการพิจารณาก็คือ การมีที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งแน่นอน สามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ หรือในด้านธุรกิจมีผู้ค้ำประกันที่น่าเชื่อถือ เพื่อยืนยันให้กับทางสถาบันการเงิน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีผลต่อความเชื่อมั่นว่าจะสามารถชำระหนี้บัตรเครดิตคืนได้แบบไม่มีปัญหาหนี้เสีย หรือ NPL ตามมาภายหลัง

บทความใกล้เคียง

ทำบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน ทางออกของผู้ทำอาชีพอิสระ ไม่มีเงินเดือนแต่ก็สร้างความน่าเชื่อถือในรูปแบบอื่นได้ ให้กับทางสถาบันการเงิน ดังนั้นการไม่มีหลักฐานทางการเงินแบบสลิปเงินเดือนจึงไม่ใช่ข้อจำกัดของการเข้าถึงระบบสินเชื่ออีกต่อไป เพราะในปัจจุบันนี้และต่อไปในอนาคตรายได้จากการประกอบอาชีพไม่ได้มาในรูปแบบเงินเดือนเสมอไป ขอเพียงมีสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือและมีความเชื่อมั่นได้ว่า มีรายได้แน่นอนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทางออกที่จะไม่ใช่ทางตันอีกต่อไป