มนุษย์เงินเดือนมักมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือน เพราะรายรับไม่สัมพันธ์กับรายจ่าย การเลือกสินเชื่อธนาคารออมสินที่ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของมนุษย์เงินเดือนเป็นทางแก้ที่ดีอีกทางหนึ่ง เพราะมีสินเชื่อหลายประเภทที่เหมาะสมกับมนุษย์เงินเดือน ทั้งสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ และสินเชื่อสวัสดิการพนักงานเอกชน ที่สามารถกู้เงินเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือแม้แต่เพื่อการศึกษาต่อและการท่องเที่ยวก็สามารถทำได้เช่นกัน เรียกได้ว่าสินเชื่อจากธนาคารออมสินสามารถคลี่คลายปัญหาสภาพคล่องทางการเงินให้มนุษย์เงินเดือนอย่างได้ผลนั่นเอง

พนักงานเงินเดือนคงมีปัญหาเดิม ๆ ที่วนเวียนซ้ำกันไปมาในทุก ๆ เดือน คือ รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้เหลือเงินไม่พอที่จะออมเงินไว้ใช้ยามเกิดเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉิน สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนจะช่วยให้การออมเงินของมนุษย์เงินเดือนเป็นเรื่องง่ายขึ้น โครงการที่น่าสนใจจากสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนประเภทใดบ้างที่น่าสนใจ ไม่ต้องเครียดไปเพราะสินเชื่อจากธนาคารออมสินจะช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอุ่นใจและเงินในกระเป๋าเป็นระเบียบแบบไม่ต้องกังวลอนาคต

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน
https://pixabay.com/images/id-5982512

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

พนักงานเงินเดือนที่ต้องการกู้ไว้ใช้ตามจุดประสงค์ที่หลากหลาย ทั้งการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค ค่ารักษาพยาบาล ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือแม้แต่เพื่อการท่องเที่ยวก็สามารถทำได้เช่นกัน กรณีมีบุคคลค้ำประกันกู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท หากมีหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งพนักงานเงินเดือนถือเป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์สำหรับสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนประเภทนี้ เพราะต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หากใครเข้าเงื่อนไขก็สามารถกู้เงินประเภทนี้ได้

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

มนุษย์เงินเดือนมักจะมีรายจ่ายเพื่อสร้างความสุขส่วนตัวกันบ้าง ทั้งเรื่องท่องเที่ยว เก็บเงินแต่งงาน หรืออาจจะเก็บเงินเพื่อเรียนต่อ การเลือกกู้เงินสินเชื่อชีวิตสุขสันต์จึงถือเป็นสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ โดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและสามารถทำนิติกรรมได้ตามกฎหมายและต้องมีถิ่นที่อยู่แน่นอน หรือเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกและประเภทสลากออมสินพิเศษ หากใครกำลังมองหาสินเชื่ออเนกประสงค์ขอให้ลองพิจารณาสินเชื่อประเภทนี้ก่อนตัดสินใจ จะได้ไม่พลาดแหล่งเงินกู้ดี ๆ

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานเอกชน

หากต้องการสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนที่ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนได้มากที่สุด คงต้องยกให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานเอกชนเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่เหมาะสม เพราะจุดประสงค์ของสินเชื่อประเภทนี้มีไว้สำหรับการอุปโภคบริโภค หรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยจะใช้บุคคลค้ำประกันหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้เช่นกัน คุณสมบัติของผู้กู้ต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป หรือเป็นลูกจ้างสถาบันการศึกษาเอกชน สถาบันการเงิน องค์กรอื่น ๆ และมีเงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป โดยผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และต้องทำงานในหน่วยงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

บทความใกล้เคียง

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนเป็นทางออกที่ดีสำหรับพนักงานเงินเดือนที่อยากจัดสรรรายได้แบบสบายตัวสบายใจ และผ่อนชำระหนี้ได้แบบสบายกระเป๋าโดยไม่ต้องคิดมากจนต้องพึ่งพาการกู้นอกระบบ หากใครอยากหาทางออกดี ๆ คงต้องพึ่งพาสินเชื่อจากธนาคารออมสินเพื่อให้สภาพคล่องทางการเงินมีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น