ใครมีหนี้สินเยอะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว เพราะสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้จัดให้มีสินเชื่อพิเศษที่เรียกว่า สินเชื่อรวมหนี้ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เราสามารถรวมหนี้สินต่าง ๆ เอาไว้เป็นก้อนเดียว ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินจากบัตรเครดิต หนี้สินจากบัตรกดเงินสด หรือหนี้จากการผ่อนของ ที่ต้องเสียเงินในแต่ละยอดในอัตราที่สูง ข้อดีของการรวมหนี้ คือ ทำให้เรามีระยะเวลาในการผ่อนชำระมากขึ้น และมียอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลงอีกด้วย

เมื่อพูดถึงภาระหนี้สินแล้ว หลายคนอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากัน ในบุคคลหนึ่งคนอาจมีภาระหนี้สินหลายด้าน ทำให้ในหนึ่งเดือน เราอาจต้องชำระยอดหนี้หลายยอด และอาจเกิดปัญหาการหมุนเงินไม่ทัน ไม่พอจ่าย โดยเฉพาะในสภาวะที่เศรษฐกิจทรุดตัวลงจากโรคระบาดแบบนี้แล้ว สถาบันการเงินต่างๆ จึงมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้มากมาย และหนึ่งในนั้นคือ การให้สินเชื่อรวมหนี้นั่นเอง

สินเชื่อรวมหนี้ คือ การนำหนี้สินที่มีไม่ว่าจะเป็นหนี้สินจากบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือหนี้จากการผ่อนของมารวมกันเป็นก้อนเดียว แล้วขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อแก้ปัญหาอัตราดอกเบี้ยซ้ำซ้อนที่ต้องจ่ายของแต่ละหนี้ ทำให้เรามียอดเงินที่ต้องผ่อนต่องวดลดลง และมีระยะเวลาในการผ่อนชำระที่นานขึ้น

สินเชื่อรวมหนี้
https://pixabay.com/images/id-3864576

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อรวมหนี้ มีดังนี้

  1.  มีรายได้ประจำแน่นอนที่สามารถชำระหนี้ได้
  2.  มีรายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาทขึ้นไป แต่บางสถาบันการเงิน กำหนดไว้ขั้นต่ำที่ 30,000 บาท
  3.  ต้องทำงานตั้งแต่ 4-6 เดือนขึ้นไป
  4.  มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

การเตรียมตัวเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อรวมหนี้

  1.  เช็ครายการหนี้ที่มีอยู่กับเงินเดือนว่าเมื่อชำระหนี้ก้อนใหม่แล้วจะเหลือเอาไว้ใช้กี่บาท
  2.  ในการรวมหนี้ให้ขอเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล จะได้เป็นเงินก้อนใหญ่
บทความใกล้เคียง

สินเชื่อรวมหนี้ที่แนะนำมีดังนี้

  1.  สินเชื่อบุคคลซิตี้ เป็นสินเชื่อจากธนาคารซิตี้ แบงค์ที่สามารถรวมหนี้หลายก้อนไว้ในที่เดียว โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน และวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของเงินเดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ผู้ขอสินเชื่อต้องสัญชาติไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป รวมระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 60 ปี พนักงานบริษัทต้องทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ ต้องประกอบการอย่างน้อย 2 ปี เอกสารที่ใช้ คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือนสำหรับพนักงานบริษัท สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  2.  สินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ ให้วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และการจัดการเงินกู้ ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน โดยต้องมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท มีหลายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เอกสารที่ใช้ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า