สมัครบัตรเครดิต KTC ความสุขสำหรับนักเดินทางตัวจริง บัตรเครดิตที่ให้คุณเปลี่ยนแต้มสะสม Forever Rewards จากทุกยอดการใช้จ่าย ให้กลายเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัสให้คุณเดินทางท่องเที่ยวไปทุกที่ได้ง่ายกว่าที่เคย พร้อมรับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรแพลทินัมเท่านั้น

Credit Card Product Highlight

”   ความสุขสำหรับนักเดินทางตัวจริง บัตรเครดิตที่ให้คุณเปลี่ยนแต้มสะสม Forever Rewards จากทุกยอดการใช้จ่าย ให้กลายเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัสให้คุณเดินทางท่องเที่ยวไปทุกที่ได้ง่ายกว่าที่เคย พร้อมรับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรแพลทินัมเท่านั้น  “

รายละเอียด Credit Card บัตรเครดิต KTC – Royal Orchid Plus Visa Platinum

ชื่อ Credit / Debit Card : บัตรเครดิต KTC – Royal Orchid Plus Visa Platinum

สถาบันการเงิน : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทบัตร : ประเภทบัตรร่วมร้านค้า-บริการ (สายการบินไทย), บัตร Visa Card (Platinum)

เหมาะสำหรับ : ผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบท่องเที่ยว-เดินทาง

จุดเด่น.. รับ 500 ไมล์สะสม รับ 500 รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ พิเศษจากการบินไทย เมื่อท่านสมาชิกบัตรฯ สะสมไมล์เอกสิทธิ์ได้ 5,000 ไมล์ ซึ่งเป็นไมล์ที่ได้จากการบิน (Flown Miles)

บทความใกล้เคียง

วงเงินและดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด : 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย : 45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ : 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ดอกเบี้ยค้างชำระ : 18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

สมัครบัตรเสริมได้ : 4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน : 100 % ของวงเงิน , ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%) : 3 %

ดอกเบี้ย (ต่อปี) : 18 %

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)

 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข
 • ทุก 25 บาท = 1 คะแนนสะสม KTC ROP ของบัตรเครดิต KTC – Royal Orchid Plus เพื่อใช้แลกเป็น รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์เท่านั้น
 • 2 คะแนนสะสม KTC ROP = 1 รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์
 • รับ 500 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส พิเศษจากการบินไทย เมื่อท่านสมาชิกฯ สะสมไมล์เอกสิทธิ์ได้ 5,000 ไมล์ ซึ่งเป็นไมล์ที่ได้จากการบิน (Flown Miles)
 • รับส่วนลดเพิ่มที่ KTC World Travel Service
  – รับส่วนลด 50% สำหรับ KTC World Lifestyle Workshop กับ THAI catering
  – รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อประกันภัยการเดินทาง
  – รับส่วนลด 5% สำหรับบัตรโดยสารการบินไทยภายในประเทศ (จากราคาปกติ)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรหลัก : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเสริม : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเสริม : ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/บัตร/ปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : บุคคลทั่วไป

อายุ : บัตรหลัก ตั้งแต่20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่18 ปี

รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ :  –

เอกสารการ สมัครบัตรเครดิต KTC

บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน / ประกอบธุรกิจในไทยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit)ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพิ่มเติม

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บัตรเสริม

 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

เงื่อนไข สมัครบัตรเครดิต KTC
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 60 ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี)

สามารถหาข้อมูลบัตรเครดิตทุกบัตรได้ที่นี่