บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ การขอสินเชื่อก็เหมือนกัน หากให้เปรียบเทียบว่าขอ สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย ที่สุดคำตอบนั้นค่อนข้างยาก แต่ถ้าถามว่าสินเชื่อประเภทไหนอนุมัติง่ายที่สุดคำตอบคือ สินเชื่อส่วนบุคคล เช่น บัตรกดเงินสด เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณานั้นไม่ยุ่งยากใช้เอกสารไม่เยอะ ฉะนั้นถ้าหากเรารู้ถึงขั้นตอนรายละเอียดเงื่อนไขของสินเชื่อแต่ละประเภทแล้วจะสามารถช่วยให้เราเตรียมตัวได้ดีก่อนการขอกู้ทุกครั้ง ซึ่งถือเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อได้เร็วขึ้น

หากกล่าวถึงการขอสินเชื่อหลาย ๆ คงเตรียมตัวมาในระดับหนึ่งแล้วในการขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้ ความน่าเชื่อถือของประวัติทางการเงิน หรือความพร้อมทางด้านเอกสารประกอบการยื่นกู้ต่าง ๆ แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าการขอสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย หรือต้องขอสินเชื่อประเภทไหนที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการขอยื่นกู้มากที่สุด ฉะนั้นเราจำเป็นศึกษาข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ของสินเชื่อแต่ละประเภทในแต่ละสถาบันการเงิน

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย
https://pixabay.com/images/id-5710164/

                ก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจว่าหลักเกณฑ์การขอสินเชื่อของสถาบันการเงินแต่ละแห่งนั้นส่วนใหญ่จะคล้าย ๆ กัน ส่วนความล่าช้าในการอนุมัติพิจารณานั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย อาทิ เกิดจากตัวผู้ขอกู้เอง เช่น จัดเตรียมเอกสารให้ไม่ครบ หรือมีประวัติทางการเงินที่ไม่ค่อยดี หรืออาจเกิดจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เช่น ปริมาณคำขอกู้ที่มาพร้อมกันจำนวนมาก ๆ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลมีน้อย หรืออาจเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ เช่น การเมือง การแพร่ระบาดของโรค

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย รู้ไว้จะได้เตรียมตัวถูก

  • สินเชื่อส่วนบุคคล อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในแต่ละสถาบันการเงินนั้นคล้ายกัน แต่จะง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง แต่เมื่อพิจารณาสินเชื่อประเภทเดียวของแต่ละสถาบันการเงินจะพบว่า สินเชื่อที่อนุมัติง่ายและรวดเร็วที่สุดคือสินเชื่อบุคคลประเภทบัตรกดเงินสด เนื่องจากหลักเกณฑ์เงื่อนไข และเอกสารในการขอยื่นกู้ไม่ยุ่งยากเหมือนสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะขอสินเชื่อประเภทนี้กับธนาคารไหนก็อนุมัติง่ายเหมือนกัน
  • สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ สินเชื่อประเภทนี้เพิ่มระดับความยากของการอนุมัติขึ้นมาอีกหนึ่ง เนื่องจากสินเชื่อประเภทนี้ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ขอกู้เพื่อไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหรือลงทุนในกิจการ หลักเกณฑ์การพิจารณาของสถาบันการเงินบางแห่งจำเป็นต้องลงไปสำรวจพื้นที่เพื่อเป็นการยืนยันการมีตัวของที่ตั้งกิจการ จึงทำให้ค่อนข้างเสียเวลาไปกับจุดนี้ เพราะอาจจะต้องรอเวลานัดเมื่อทั้งสองฝ่ายสะดวกพร้อมกัน แต่ถ้าหากให้พิจารณาว่าการขอสินเชื่อประเภทนี้ควรขอสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายสุด ระหว่างสถาบันการเงินรัฐกับเอกชน หลาย ๆ คนที่เคยใช้บริการก็คงเทใจให้กับสถาบันการเงินของเอกชน
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อบ้าน สินเชื่อประเภทนี้ถือเป็นสินเชื่อที่อนุมัติยากที่สุดก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นการขอกู้ที่มีวงเงินสูง การพิจารณาจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ อีกทั้งหลักเกณฑ์ก็ค่อนข้างเยอะ เช่น ต้องเสียเวลาในการลงพื้นที่และรอราคาประเมินหลักทรัพย์ เมื่ออนุมัติแล้วก็ต้องไปจดจำนองกันที่กรมที่ดิน จัดได้ว่าเป็นสินเชื่อที่กว่าจะอนุมัติค่อนข้างต้องใช้เวลาพอสมควร
บทความใกล้เคียง

สรุปจากที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นหากให้เปรียบเทียบว่าขอสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายสุด อาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนนักเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ดังนั้นใครที่กำลังจะยื่นขอสินเชื่อควรศึกษาถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อแต่ละประเภท เพื่อจะได้ยื่นกู้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

สามารถหาข้อมูลบทความอื่นๆได้ที่นี่