สินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่ออเนกประสงค์ คือสินเชื่อของบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ต้องการใช้เงินสดในการอุปโภคและบริโภค โดยปกติสถาบันการเงินต่าง ๆ จะพิจารณาให้กับผู้ที่มีรายได้มั่นคง กล่าวคือเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น รายได้จากเงินเดือน หรือรายได้จากการประกอบกิจการต่าง ๆ รวมไปถึงความสามารถในการชำระหนี้คืน และประวัติทางการเงินของผู้กู้ การขอสินเชื่อประเภทนี้ทำได้หลายวิธี เช่น ยื่นขอกู้โดยตรงกับสถาบันการเงิน หรือบางสถาบันการสามารถขอสินเชื่อออนไลน์ได้ เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วเงินที่ได้รับอาจมาในรูปแบบของบัตรกดเงินสดหรือเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอสินเชื่อ

สินเชื่อบุคคล
https://pixabay.com/images/id-3196481/

ข้อดี และลักษณะของ สินเชื่อบุคคล

  • เป็นเงินด่วน อนุมัติง่าย รวดเร็วทันใจ ปัจจุบันการแข่งขันของสถาบันการเงินค่อนข้างสูง ความรวดเร็วในการอนุมัติวงเงินจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของการหาลูกค้าของสถาบันการเงินต่าง ๆ ใครเร็วกว่าก็ย่อมได้เปรียบมีฐานลูกค้ามากขึ้น สถาบันการเงินจึงออกกลยุทธ์วิธีการขอสินเชื่อแบบใหม่ ๆ มาแข่งขันกัน เช่น การขอสินเชื่อออนไลน์ หรืออนุมัติไวภายใน 30 นาที
  • สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินแบบไหน สินเชื่อประเภทนี้ผู้กู้สามารถเลือกได้ว่าต้องใช้เงินแบบไหน บางคนต้องการเป็นแบบบัตรกดเงินสดที่สามารถใช้หมุนเวียนได้ตลอด หรือบางคนก็ต้องการเป็นแบบเงินก้อนเพื่อนำไปชำระหนี้ หรือนำไปใช้จ่ายด้านอื่น ๆ
  • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน นี้เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของการขอสินเชื่อประเภทนี้ที่ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันใด ๆ ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากแหล่งที่มาของรายได้เป็นหลัก โดยจะให้วงเงินกี่เท่าของรายได้ก็แล้วแต่ว่าหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบันการเงินที่กำหนดไว้ว่าอย่างไร
  • สามารถผ่อนชำระขั้นต่ำได้ สินเชื่อประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดตายตัวว่าจะต้องผ่อนชำระคืนเดือนละเท่าไหร่ แต่จะแจ้งไว้ในใบแจ้งหนี้ว่าสามารถผ่อนชำระคืนแบบขั้นต่ำได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนโดยขึ้นอยู่กับวงเงินที่เราใช้ เดือนไหนมีเงินผ่อนชำระคืนมากก็จะตัดเงินต้นมากขึ้น การผ่อนชำระคืนก็จะหมดเร็วยิ่งขึ้น
  • เป็นสินเชื่อลดต้นลดดอก กล่าวคือวิธีการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลจะคำนวณจากเงินต้นที่ใช้ออกไป เมื่อผ่อนชำระไปสักระยะหนึ่งเงินต้นก็จะลดลง การคำนวณดอกก็จะคิดจากเงินต้นคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ทำให้ผู้กู้มีกำลังใจในการที่จะผ่อนชำระต่อไป
บทความใกล้เคียง

สำหรับใครที่กำลังต้องการเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น การชำระหนี้ หรือเป็นเงินใช้จ่ายหมุนเวียน หรืออยากจะสร้างเครดิตให้มีประวัติทางการเงิน สินเชื่อบุคคลจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการเงินด่วน และไม่อยากยุ่งยากเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร อนุมัติง่ายรวดเร็วทันใจอย่างแน่นอน

สามารถหาข้อมูลบทความอื่นๆได้ที่นี่