สมัครบัตรเครดิตออนไลน์อนุมัติเร็ว ในยุคเร่งด่วนและไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ถือว่าตอบโจทย์สำหรับผู้ต้องการมีสมัครบัตรเครดิตในช่วงนี้ วิธีการสมัครไม่ยากเพียงแต่เตรียมข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลของรายได้และเอกสารต่าง ๆ สำหรับใช้ในการกรอกข้อมูลสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ และเก็บเอกสารตัวจริงไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ในวันนัดเซ็นเอกสาร และเมื่อคุณสมบัติและเอกสารผ่านการพิจารณาอนุมัติก็รอรับบัตรเครดิตตามสถานที่แจ้งส่งเอกสารได้เลย

ถ้าอยากสมัครบัตรเครดิตออนไลน์อนุมัติเร็ว ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบไม่อยากเสี่ยงออกไปเจอเชื้อโรคข้างนอกในช่วงนี้สามารถทำได้และไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะคุณสามารถสมัครบัตรเครดิตได้ตามสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ออกบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ บริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับ สมัครบัตรเครดิตออนไลน์อนุมัติเร็ว ได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปซึ่งเป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน

วิธีการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์อนุมัติเร็ว

มีช่องทางดังนี้

 1. ผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการ โดยการค้นหาคำว่า “สมัครบัตรเครดิตออนไลน์อนุมัติเร็ว” แล้วเลือกบริษัทที่คุณต้องการใช้บริการ หรือ
 2. เข้าเว็บไซต์ของผู้ออกบัตรโดยตรง เช่น คุณอยากสมัครบัตรของธนาคาร A คุณลองเข้าเว็บไซต์ของธนาคาร A เข้าไปในหัวข้อสมัครบัตรเครดิต และกรอกข้อมูลตามที่ทางผู้ออกบัตรนั้น กำหนด
สมัครบัตรเครดิตออนไลน์อนุมัติเร็ว
https://pixabay.com/images/id-4858797/

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์อนุมัติเร็ว

เป็นสิ่งที่คุณควรต้องเตรียมไว้สำหรับกรอกข้อมูลและรอทางเจ้าหน้าที่มาเก็บเอกสารจริง

 1. เอกสารส่วนตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน , ทะเบียนบ้าน , เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
 2. เอกสารทางการเงินและการทำงาน ได้แก่ สลิปเงินเดือนประจำแบบที่ออกจากเครื่องพิมพ์ หรือ Statement บัญชีเงินเดือน (ย้อนหลัง 3 เดือน) , หนังสือรับรองการทำงาน , ทวิ 50

การสมัครบัตรเครดิตออนไลน์อนุมัติเร็ว

ข้อมูลจำเป็น ที่ต้องกรอกในใบสมัคร

 1. ชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 2. สถานที่ทำงานและเบอร์โทรติดต่อ
 3. รายละเอียดและแหล่งที่มาของรายได้
 4. ช่องทางที่จะให้จัดส่งเอกสาร

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครบัตรเครดิตออนไลน์อนุมัติเร็ว

 1. อายุ 20 ขึ้นไป
 2. มีอายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 3. มีรายได้ประจำ

โดยเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้นอกจากนำข้อมูลมากรอกลงในระบบออนไลน์และคุณอาจจะต้องลงชื่อรับรองสำเนาและเก็บตัวจริงไว้เพื่อรอทางเจ้าหน้าที่โทรมานัดหมายขอเก็บเอกสารตัวจริงอีกครั้ง  การให้ข้อมูลเบื้องต้นทางผู้ออกบัตรบางที่อาจจะทำการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอีกด้วย หรือบางเว็บไซต์อาจมีเพียงแค่ขอข้อมูลสำหรับการติดต่อคุณเบื้องต้นเพียงคุณให้รายละเอียดการติดต่อ วันและเวลาที่สะดวกในการติดต่อกับทางผู้ออกบัตรหรือบริษัทตัวแทนเพื่อที่ทางนั้นจะได้ส่งเรื่องและติดต่อคุณกลับมาอีกทีพร้อมทั้งนัดรับเอกสารตัวจริง

บทความใกล้เคียง

หลังจากที่ทางผู้ออกบัตรตรวจสอบเอกสารที่คุณส่งมาสมัครบัตรเครดิตออนไลน์อนุมัติเร็ว จนครบถ้วนก็จะทำการออกบัตรเครดิตให้กับคุณและจัดส่งมายังสถานที่ที่คุณได้ให้ข้อมูลไว้นับว่าเป็นการลดขั้นตอนแทนที่คุณจะต้องเดินทางไปสมัครยังธนาคารผู้ออกบัตรซึ่งส่วนใหญ่มีสาขาให้บริการตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 บางธนาคารอาจจะปิดทำการเร็วกว่ากำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์อนุมัติเร็ว จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่อยากมีบัตรเครดิตในช่วงเวลานี้อย่างมาก