สำหรับ สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่หลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ก็ถูกออกแบบมาให้มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เนื่องจากคุณสมบัติของกู้แต่ละคนมีข้อจำกัดที่ต่างกันเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มลูกค้า ธนาคารกรุงไทยจึงมีสินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ที่น่าสนใจ ดังนี้ 1.สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 2.สินเชื่อกรุงไทยใจดี 3.สินเชื่อกรุงไทย Smart Money 4.สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

การลงทุนทำกิจการอะไรสักอย่างจำเป็นต้องอาศัยเงินทุน สำหรับแหล่งเงินทุนที่ดีที่สุดก็คือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งเงื่อนไขการยื่นขอสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงินก็แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลายด้าน เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เงื่อนไขการค้ำประกัน หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ปัจจุบันสถาบันการเงินมีการแข่งขันด้านสินเชื่อค่อนข้างสูงเห็นได้จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาแข่ง ที่ไหนกู้ง่ายอนุมัติไวให้วงเงินสูงตามที่ต้องการย่อมได้เปรียบ สำหรับธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทยก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่น่าสนใจไว้ค่อยให้บริการลูกค้าเช่นกัน โดยเฉพาะสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์
https://pixabay.com/images/id-5874911/

ทำความรู้จักสินเชื่อธนาคารกรุงไทยที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ง่าย ให้วงเงินสูง

 1. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

จุดเด่นคือ

 • สามารถกู้ได้วงสูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน
 • ดอกเบี้ยคิดตามจำนวนเงินที่ใช้จริง
 • สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์สำหรับหน่วยงานที่ทำ MOU ไว้กับธนาคาร ได้แก่ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ หรือพนักงานเอกชน สามารถขอยื่นกู้ได้แบบไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

ข้อจำกัด

 • การให้วงเงินจะขึ้นอยู่กับ MOU ที่ลูกค้าทำไว้กับธนาคาร
 • การคิดอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับ MOU ของหน่วยงานลูกค้าเช่นกัน กล่าวคือ หากเป็นหน่วยงานของรัฐอัตราดอกเบี้ยจะถูกกว่าหน่วยงานเอกชน
 1. สินเชื่อกรุงไทยใจดี

จุดเด่นคือ

 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
 • สมัครง่าย อนุมัติไว้ สมัครผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
 • ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเพียงแค่เป็นลูกค้าที่มีเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทย
 • สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

ข้อจำกัด

 • คำนวณวงเงินให้ที่ 0.7 เท่าของรายได้สุทธิ สำหรับคนที่มีเงินเดือนต่ำอาจจะได้วงเงินน้อย
 • การชำระอัตราดอกเบี้ยจะหักจากบัญชีเงินเดือน ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับบางคน
 1. สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

จุดเด่นคือ

 • ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็สามารถกู้ได้เพียงแค่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

ข้อจำกัด

 • ถูกจำกัดในเรื่องของรายได้ กล่าวคือ คุณสมบัติของผู้ขอกู้ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปจึงจะสามารถขอกู้ได้
 1. สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

จุดเด่นคือ

 • เป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์

ข้อจำกัด

 • กู้ได้เฉพาะบุคคลที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
บทความใกล้เคียง

สำหรับพนักงานมนุษย์เงินเดือน หรือเจ้าของกิจการผู้ประกอบธุรกิจที่กำลังมองหาสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ แต่ติดปัญหาเรื่องหลักทรัพย์ค้ำหรือบุคคลค้ำประกัน การยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ ดังตัวอย่างที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น