ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ และมีวินัยทางการเงิน โดยนิสัยที่ควรทำเพื่อไม่ให้เกิดหนี้จนต้องพึ่งพาการ กู้เงินนอกระบบ ได้แก่ การออมเงินให้เป็นนิสัย การใช้เงินแต่พอดี และการกู้เงินจากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือเมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน ด้วยนิสัยที่ดีจากการใช้เงินเหล่านี้จะทำให้ไม่ต้องกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบที่มาพร้อมกับดอกเบี้ยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หากหลีกเลี่ยงวิธีการแก้ไขปัญหาทางการเงินด้วยการกู้นอกระบบแล้วก็จะทำให้เงินในกระเป๋าจัดการได้ง่ายและปลอดภัย

วิกฤติทางการเงินมักเกิดขึ้นได้เสมอ แม้จะไม่ใช่ช่วงโควิด – 19 แต่ทุกคนอาจจะต้องพบเจอกับปัญหาทางการเงินบ้างไม่มากก็น้อย แต่ไม่ว่าจะพบกับปัญหาการเงินมากเท่าไรการแก้ปัญหาด้วยการกู้เงินนอกระบบไม่ถือเป็นทางออกที่ดี ดังนั้น ทุกคนควรรีบหาวิธีจัดการเงินในกระเป๋าโดยไม่ต้องกู้เงินนอกระบบ เพราะระบบเงินดีจะช่วยให้ชีวิตไม่เจอทางตัน

  • ออมเงินให้เป็นนิสัย

เมื่อใช้เงินแล้วก็ต้องรีบออมหลังจากมีรายรับ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือเงินจากรายได้พิเศษก็ควรแบ่งเงินเก็บออมทันทีหลังจากได้มา ซึ่งการออมเงินอาจไม่จำเป็นต้องมีสูตรตายตัวว่าต้องออมเงินเท่าไร เพราะการออมควรทำแต่พอดีและไม่ควรกระทบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากเกินไป อย่างไรก็ตามควรออมเงินอย่างสม่ำเสมอเผื่อไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินจนต้องกู้เงินนอกระบบให้กลายเป็นปัญหาการเงินในเวลาต่อมา

กู้เงินนอกระบบ
https://pixabay.com/images/id-3887568
  • ใช้เงินแต่พอดี

ปัญหาหนี้นอกระบบของลูกหนี้หลายรายมักเกิดจากการมีรายจ่ายมากกว่ารายรับและรายจ่ายนั้นมักจะเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยหรือเกินกำลังทรัพย์ของตนเอง ดังนั้น การใช้เงินให้พอเหมาะกับรายรับและจ่ายเงินกับสิ่งของที่จำเป็นและเหมาะสมจะช่วยให้ไม่ต้องกู้เงินนอกระบบ ซึ่งการใช้เงินแต่พอดีอาจจะทำได้ยาก เพราะความพอดีของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน การมีบัญชีรายรับ – รายจ่ายจะทำให้เห็นชัดเจนว่าเราใช้จ่ายเงินไปกับอะไรมากที่สุดและสิ่งนั้นเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยหรือไม่ หากทราบว่าการใช้จ่ายหมดไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยก็ต้องลดการใช้จ่ายด้านนั้นลงแล้วนำไปเก็บออมแทน

  • กู้เงินจากแหล่งสินเชื่อที่น่าเชื่อถือ

แม้จะบอกว่าไม่ควรใช้เงินเกินตัว แต่ทรัพย์สินบางอย่าง เช่น บ้านหรือรถยนต์ที่จำเป็นต้องมีในเวลาที่สมควรก็คงต้องใช้วิธีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ที่น่าเชื่อถือตามสถาบันการเงินต่าง ๆ เพราะหากกู้เงินนอกระบบอาจไม่ได้เงินที่พอเพียงและยังมีดอกเบี้ยมหาโหดเป็นของแถมที่ใคร ๆ ก็คงไม่อยากได้ ดังนั้น การกู้เงินจากสถาบันการเงินที่มั่นคงและน่าเชื่อถือจึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อนใหญ่แต่อาจไม่มีเงินเก็บมากพอ หากเปลี่ยนจากการกู้เงินนอกระบบเป็นการกู้เงินในระบบที่ดีก็จะหาทางออกได้อย่างเหมาะสม

บทความใกล้เคียง

เงินในกระเป๋าจะมีใช้จ่ายคล่องตัวได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของเงินรู้จักใช้จ่าย รู้จักออม และเมื่อจำเป็นต้องหาเงินก้อนใหญ่เพื่อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงก็เลือกสินเชื่อที่ดีจากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือโดยไม่พึ่งพาการกู้เงินนอกระบบ เพราะการจัดการเงินนั้นต้องวางแผนและใช้วิธีการที่ถูกต้อง เพื่อให้การใช้เงินในอนาคตไม่เกิดปัญหา อีกทั้งยังมีความมั่นคงทางการเงินโดยไร้ความกังวลว่าเงินในกระเป๋าจะร่อยหรอจนไม่พอใช้