บัตรเงินด่วน Xpress Cash

​พร้อมสู้ทุกปัญหาจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน บัตรเงินด่วน-xpress-cash อนุมัติปั๊บ…รับเงินทันที!

พิเศษ! สมัครวันนี้
ดอกเบี้ยว 0% นานสูงสุด 90 วัน
เงินเดือน 7500 บาทขึ้นไป ก็กู้ได้
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 90 วัน*

วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) หลังจากพ้นระยะเวลา 0% แล้วอัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็นปกติ (ต่อปี)
พนักงานประจำ ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย และเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ เจ้าของกิจการ พนักงานประจำ ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยและเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ
1) สมัครบัตรเงินด่วนXpress Cash
+
2) สมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1
+
3) สมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 0%
นาน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
0%
นาน 90 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
20% 20% 18%
ตั้งแต่80,001-240,000 บาท 24% 24% 22%
ไม่เกิน 80,000 บาท 27% 27% 26%

*หมายเหตุ:

 1. สำหรับพนักงานประจำ หรือผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยที่สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้ และสมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ Auto Payment เพื่อชำระหนี้สินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash
 2. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 60 วันหรือ 90 วัน (แล้วแต่กรณี) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ จะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
บทความใกล้เคียง

รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน**

จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

 

วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50%
นาน 30 วันจากอัตราดอกเบี้ยปกติ
หลังจากพ้นระยะเวลาส่วนลดดอกเบี้ย 50%
นาน 30 วัน รับอัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)
พนักงานประจำ พนักงานประจำ
1) สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash
+
2) สมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 10% 20%
ตั้งแต่80,001-240,000 บาท 12% 24%
ไม่เกิน 80,000 บาท 14% 27%

**หมายเหตุ:

 1. สำหรับพนักงานประจำ ที่สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของลูกค้าผู้กู้
 2. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วันแล้ว อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ

เงื่อนไขโครงการสินเชื่อ บัตรเงินด่วน Xpress Cash ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 90 วัน

 1. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ หรือเป็นลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย และยี่นสมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 และจะต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ม.ค. 63 เท่านั้น
 2. ลูกค้าบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่สมัครก่อนวันเริ่มโครงการ หรือได้ยกเลิกบัตรดังกล่าวเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน หรือลูกค้าที่สมัครเข้ามาด้วยโครงการกู้บ้านแถมบัตร โครงการเดินบัญชีเพื่ออนาคต และโครงการอื่นๆ ที่มอบข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลูกค้าผู้ประกอบการ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 3. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และข้อ 2 มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอพิเศษ หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ดังนี้
   1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 60 วัน สำหรับลูกค้าผู้มีรายได้ประจำ ที่สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 50% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของลูกค้าผู้กู้ และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 60 วัน ของอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
   2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 90 วัน สำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านกสิกรไทยและชำระเงินด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติ ที่สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 50% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของลูกค้าผู้กู้ และสมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ Auto Payment เท่านั้น เพื่อชำระหนี้สินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 90 วัน ของอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
   3. ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ 30 วัน สำหรับลูกค้าผู้มีรายได้ประจำ ที่สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 50% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของลูกค้าผู้กู้ และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันของอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ) ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อเสนอพิเศษตามเงื่อนไขข้อ 3 โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
 6. ผู้สมัครที่ไม่ได้สมัครภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 1 จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
 7. เงื่อนไขการหลักเกณฑ์การพิจาณาสินเชื่อ และอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือโทร. 02-8888888 กด 05

เสริมสภาพคล่อง ช่วยให้ผู้ประกอบการ ok
ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 60 วัน
ผู้ประกอบการทั่วไทย ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียม

บัตรเงินด่วน-xpress-cash
บัตรเงินด่วน-xpress-cash

พิเศษ! ผู้ประกอบการสมัครผลิตภัณฑ์แบบแพ็คคู่

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 60 วัน***

เมื่อสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash คู่กับสินเชื่ออื่นๆของธนาคารฯ หรือบริษัทในเครือฯ และได้รับอนุมัติสินเชื่อทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสมัคร บัตรเงินด่วน Xpress Cash คู่กับ สินเชื่อบ้าน

วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ย Xpress Cash หลังจากพ้นระยะเวลา 0% นาน 60 วัน
จดจำนอง ไม่จดจำนอง
สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเงินด่วน Xpress Cash
+ สมัครบริการเงินสดโอนไว (Cash Day 1)
+ สมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ Auto Payment
คู่กับ
สินเชื่อบ้าน
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป
0%
นาน 60 วัน
นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
16% 20%
80,001 – 240,000 บาท 18% 24%
ไม่เกิน 80,000 บาท 20% 27%

***หมายเหตุ:

 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของลูกค้าผู้กู้ และสมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ Auto Payment เพื่อชำระหนี้สินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash คู่กับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน และได้รับอนุมัติทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์
 2. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาอัตราดอกเบี้ย พิเศษ 0% นาน 60 วัน อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสมัคร บัตรเงินด่วน Xpress Cash คู่กับ

สินเชื่อรถ หรือสินเชื่อ K SME

วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ย Xpress Cash หลังจากพ้นระยะเวลา 0% นาน 60 วัน (ต่อปี)
สมัครได้รับอนุมัติบัตรเงินด่วน Xpress Cash
+ สมัครบริการเงินสดโอนไว (Cash Day 1)
+ สมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Payment)
คู่กับ
สินเชื่อรถ หรือ
สินเชื่อ K SME
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป
0%
นาน 60 วัน
นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
20%
80,001 – 240,000 บาท 24%
ไม่เกิน 80,000 บาท 27%

***หมายเหตุ:

 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของลูกค้าผู้กู้ และสมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ Auto Payment เพื่อชำระหนี้สินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash คู่กับผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถ หรือสินเชื่อ K SME และได้รับอนุมัติทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์
 2. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาอัตราดอกเบี้ย พิเศษ 0% นาน 60 วัน อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
 

รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน****

จากอัตราดอกเบี้ยปกติ บัตรเงินด่วน-xpress-cash

อัตราดอกเบี้ยส่วนลด 50% สำหรับสมัคร บัตรเงินด่วน Xpress Cash

คู่กับ สินเชื่อบ้าน

วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน

จากอัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)

หลังจากพ้นระยะเวลาส่วนลดดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน รับอัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)
จดจำนอง ไม่จดจำนอง จดจำนอง ไม่จดจำนอง
สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเงินด่วน Xpress Cash
+ สมัครบริการเงินสดโอนไว (Cash Day 1)
คู่กับ
สินเชื่อบ้าน
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 8% 10% 16% 20%
ตั้งแต่ 80,001-240,000 บาท 9% 12% 18% 24%
ไม่เกิน 80,000 บาท 10% 14% 20% 27%

****หมายเหตุ:

 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้ คู่กับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน และได้รับอนุมัติทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์
 2. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วันแล้ว อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ

อัตราดอกเบี้ยส่วนลด 50% สำหรับสมัคร บัตรเงินด่วน Xpress Cash

คู่กับ สินเชื่อรถ หรือสินเชื่อ K SME

วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน
จากอัตราดอกเบี้ยปกติ
หลังจากพ้นระยะเวลาส่วนลดดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน รับอัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)
สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเงินด่วน Xpress Cash
+ สมัครบริการเงินสดโอนไว (Cash Day 1)
คู่กับ
สินเชื่อรถ
หรือ สินเชื่อ K SME
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 10% 20%
ตั้งแต่ 80,001-240,000 บาท 12% 24%
ไม่เกิน 80,000 บาท 14% 27%

****หมายเหตุ:

 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้ คู่กับผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถ หรือ สินเชื่อ K SME และได้รับอนุมัติทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์
 2. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วันแล้ว อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ

เงื่อนไขโครงการสมัครผลิตภัณฑ์แบบแพ็คคู่ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 60 วัน

 1. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ที่ยี่นสมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash คู่กับ สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อรถ หรือสินเชื่อ K SME ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 และจะต้องได้รับอนุมัติทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 63 เท่านั้น
 2. ลูกค้าสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่สมัครก่อนวันเริ่มโครงการ หรือได้ยกเลิกบัตรดังกล่าวเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน หรือลูกค้าโครงการสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยสำหรับกลุ่มวิชาชีพพิเศษที่ได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษอยู่แล้ว ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ทุกสาขา (รักษาคน) ทันตแพทย์ นักบินพาณิชย์ อัยการ ผู้พิพากษา ผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 3. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และข้อ 2 มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอพิเศษ หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ดังนี้
   1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 60 วัน ผู้ที่สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 50% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของลูกค้าผู้กู้ และสมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ Auto Payment เท่านั้น เพื่อชำระหนี้สินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash คู่กับสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อรถ หรือสินเชื่อ K SME และได้รับอนุมัติทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ โดยที่หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 60 วัน ของอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
   2. ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ 30 วัน สำหรับผู้ที่สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 50% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้ คู่กับสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อรถ หรือสินเชื่อ K SME และได้รับอนุมัติทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ โดยที่หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันของอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ) ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อเสนอพิเศษตามเงื่อนไขข้อ 3 โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
 6. ผู้สมัครที่ไม่ได้สมัครภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 1 จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
 7. เงื่อนไขหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ และอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือโทร. 02-8888888 กด 05

อ่านต่อได้ที่นี่