ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ เลือกอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ให้คุณประหยัดกว่า

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ SUPER SAVE

บทความใกล้เคียง
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกสิกรไทย (ผ่อนปกติ)

  อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
  (20 ปี)
  แบบที่ 1
  (*ทำประกันตามเงื่อนไข)
  3.65% MRR-1.50% 3.65% 4.73%
  แบบที่ 2
  (ไม่ทำประกัน/ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข)
  3.75% MRR-1.50% 3.75% 4.77%
 • ผ่อนต่ำล้านละ 3,300 บาท/เดือน 1 ปีแรก

  อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
  (20 ปี)
  แบบที่ 3
  (*ทำประกันตามเงื่อนไข)
  ผ่อนล้านละ 3,300 บาท/เดือน 1 ปีแรก
  3.65% MRR-1.50% 3.65% 4.73%
  แบบที่ 4
  (ไม่ทำประกัน/ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข)
  ผ่อนล้านละ 3,300 บาท/เดือน 1 ปีแรก
  3.75% MRR-1.50% 3.75% 4.77%
 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562 และจดจำนองภายใน 31 มกราคม 2563
 • ใช้ได้กับหลักประกันที่อยู่อาศัยทุกประเภทหรืออาคารพาณิชย์ สำหรับการรีไฟแนนซ์เท่านั้น ไม่รวมการกู้ใหม่เพื่อซื้อบ้านใหม่ หรือบ้านมือสอง, ที่ดินเปล่าและบ้านสั่งสร้าง
 • *เงื่อนไขการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 และแบบที่ 3) สำหรับลูกค้าที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ตามเงื่อนไขดังนี้
  • มีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้ หรือทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • ลูกค้าที่เลือกอัตราดอกเบี้ยแบบที่ 3 หรือแบบที่ 4 ผ่อนล้านละ 3,300 บาท/เดือน 1 ปีแรก ลูกค้าต้องมีระยะเวลาการกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เท่านั้น
 • ไม่สามารถกู้วงเงินเพิ่มเติมสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยได้
 • วงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน และสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน

รับวงเงินเพิ่ม!

สามารถกู้เพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากสถาบันการเงินเดิม

เงื่อนไข สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

 • รับวงเงินเพิ่ม! สามารถกู้เพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากสถาบันการเงินเดิม (จำนวนจะเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างวงเงินอนุมัติทั้งจำนวน หักด้วยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม)
 • กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน กำหนดให้กู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยและสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน และสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน

3วันอนุมัติทันที

หมายเหตุ: เฉพาะการอนุมัติเบื้องต้น และยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ


บ้านเดี่ยว

ทาวน์เฮ้าส์

อาคารพาณิชย์

ห้องชุด

ที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

ต่อเติมที่อยู่อาศัย

โอนสินเชื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินอื่น ๆ
 

รายละเอียดสินเชื่อ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

ดอกเบี้ยพิเศษ

ปีที่ 1-3 : อัตราดอกเบี้ย 3.65 %
ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา : MRR-1.50%


* อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 6.87% ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 62

ระยะเวลาผ่อน

สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ SUPER SAVE

 

 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกสิกรไทย (ผ่อนปกติ)

  อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญา
  (20 ปี)
  แบบที่ 1
  (*ทำประกันตามเงื่อนไข)
  3.65% MRR-1.50% 3.65% 4.73%
  แบบที่ 2
  (ไม่ทำประกัน/ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข)
  3.75% MRR-1.50% 3.75% 4.77%
 • ผ่อนต่ำล้านละ 3,300 บาท/เดือน 1 ปีแรก

  อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญา
  (20 ปี)
  แบบที่ 3
  (*ทำประกันตามเงื่อนไข)
  ผ่อนล้านละ 3,300 บาท/เดือน 1 ปีแรก
  3.65% MRR-1.50% 3.65% 4.73%
  แบบที่ 2
  (ไม่ทำประกัน/ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข)
  ผ่อนล้านละ 3,300 บาท/เดือน 1 ปีแรก
  3.75% MRR-1.50% 3.75% 4.77%
 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562 และจดจำนองภายใน 31 มกราคม 2563
 • ใช้ได้กับหลักประกันที่อยู่อาศัยทุกประเภทหรืออาคารพาณิชย์ สำหรับการรีไฟแนนซ์เท่านั้น ไม่รวมการกู้ใหม่เพื่อซื้อบ้านใหม่ หรือบ้านมือสอง, ที่ดินเปล่าและบ้านสั่งสร้าง
 • *เงื่อนไขการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 และแบบที่ 3) สำหรับลูกค้าที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ตามเงื่อนไขดังนี้
  • มีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้ หรือทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • ลูกค้าที่เลือกอัตราดอกเบี้ยแบบที่ 3 หรือแบบที่ 4 ผ่อนล้านละ 3,300 บาท/เดือน 1 ปีแรก ลูกค้าต้องมีระยะเวลาการกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เท่านั้น
 • ไม่สามารถกู้วงเงินเพิ่มเติมสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยได้
 • วงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน และสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน

วงเงิน

วงเงินให้กู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยและสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย
รวมกันสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาพิจารณาการขอกู้

ประมาณ 3 วันทำการ (เฉพาะการอนุมัติเบื้องต้นและยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สัญชาติ

 • ไทย

อายุ

 • 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

รายได้

 • กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 15,000 ต่อเดือนขึ้นไป

อายุงาน

 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

อื่น ๆ

 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

เอกสารทั่วไป

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน – สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน – หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • กรณีหม้าย – ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)

เอกสารการเงิน

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ข้าราชการบำนาญ

 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์ (รีไฟแนนซ์)

 • ใบเสร็จการผ่อนค่างวดเดือนล่าสุด
 • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ คืออะไร ?

การขอยื่นกู้สินเชื่อจากธนาคารใหม่ เพื่อชำระหนี้ของสินเชื่อธนาคารเดิม เพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
เพื่อลดภาระหนี้ที่มีอยู่ ทำให้ผ่อนชำระต่อเดือนลดลงและหนี้หมดเร็วขึ้น

ถ้าจะยื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ธนาคารจะให้วงเงินกู้เท่าไร ?

สำหรับหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน กำหนดให้กู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน และสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-8888888

หากจะรีไฟแนนซ์จากธนาคารอื่นมา จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการรีไฟแนนซ์ มีดังนี้ ค่าประเมินหลักทรัพย์ (ประมาณ 3,000 บาท), ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 200,000 บาท), ค่าอากร 0.05% ของวงเงินขอกู้ใหม่ , ค่าประกันอัคคีภัย (เป็นไปตามอัตราค่าบริการของบริษัทที่ลูกค้าใช้บริการ)

สามารถยื่นกู้วงเงินเพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากธนาคารเดิมได้ไหม ?

สามารถกู้เพิ่มเติมได้ โดยจำนวนจะเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างวงเงินอนุมัติทั้งจำนวนหักด้วยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สามารถใช้กับการกู้ประเภทใดได้บ้าง ?

ใช้ได้กับหลักประกันที่อยู่อาศัยทุกประเภทหรืออาคารพาณิชย์ สำหรับการรีไฟแนนซ์เท่านั้น ไม่รวมการกู้ใหม่เพื่อซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง และที่ดินเปล่า

กรณีของการกู้ร่วมของสินเชื่อบ้าน ผู้กู้ร่วมต้องมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

ต้องเป็นพี่น้อง / เครือญาติ / คู่สมรส (จดทะเบียน) ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องให้ลูกค้ายืนยัน หรือหากกรณีมีบุตรให้ใช้สูติบัตรของบุตร เพื่อยืนยันสถานภาพการสมรส
สมัครได้ที่: ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา หรือติดต่อ K-Contact Center 02-8888888

สินเชื่อบ้าน