อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราแบบลดต้นลดดอก)

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

วงเงินอนุมัติ
(บาท)
ระยะเวลาผ่อนชำระ
(เดือน)
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่าน
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้มีเงินเดือน/รายได้ประจำ เจ้าของกิจการ
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 12 ดอกเบี้ยพิเศษ 15% ดอกเบี้ยพิเศษ 17% 20%
18, 24, 36, 48, 60 ดอกเบี้ยพิเศษ 16% ดอกเบี้ยพิเศษ 18%
12, 18, 24, 36, 48, 60 ดอกเบี้ยปกติ 17% ดอกเบี้ยปกติ 19%
80,001 – 240,000 12, 18, 24, 36, 48, 60 21% 22% 24%
20,001 – 80,000 12, 18, 24, 36, 48, 60 25% 26% 26%
6,000 – 20,000 12, 18, 24

หมายเหตุ

 • กรณีได้รับการอนุมัติวงเงิน 6,000 – 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2563
สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ (บาท) 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
6,000 580 410 330
11,000 1,060 750 600
50,000 4,810 3,410 2,720 2,050 1,720 1,530
100,000 9,410 6,630 5,240 3,880 3,210 2,820
300,000 27,370 19,150 14,980 10,850 8,820 7,620
500,000 45,610 31,910 24,970 18,080 14,690 12,700
1,000,000 91,210 63,810 49,930 36,160 29,380 25,400
1,500,000 136,810 95,710 74,890 54,230 44,070 38,100
สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ (บาท) 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
6,000 580 420 330
11,000 1,070 760 610
50,000 4,830 3,440 2,750 2,070 1,750 1,560
100,000 9,460 6,680 5,290 3,930 3,270 2,880
300,000 27,650 19,430 15,270 11,150 9,130 7,950
500,000 46,080 32,390 25,450 18,590 15,220 13,250
1,000,000 92,160 64,770 50,900 37,170 30,440 26,500
1,500,000 138,240 97,150 76,350 55,750 45,650 39,750

หมายเหตุ

 • ผ่อนเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือนคำนวณมาจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระที่ 24 เดือน
 • จำนวนเงินผ่อนชำระเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับผู้ประกอบการต้องการทราบยอดผ่อนชำระ กรุณาติดต่อธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

รายละเอียดการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมายเหตุ

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

เจ้าของกิจการ

คุณสมบัติ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ

กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ

กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ

กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

อาชีพอิสระ

คุณสมบัติ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

คำถามที่พบบ่อย สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สมัครกับพนักงาน

ช่องทางการสมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง

 1. ยื่นเอกสารการสมัคร
  • สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
  • Booth กิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย
 2. กรอกข้อมูลให้ธนาคารติดต่อกลับ
  • Website ธนาคารกสิกรไทย
  • K PLUS

อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกหรือไม่

ใช่ เป็นแบบลดต้นลดดอก

ถ้าต้องการทราบสถานะการสมัครสินเชื่อต้องทำอย่างไร

ติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการเมื่อตอนสมัครสินเชื่อ หรือโทรมาที่ K-Contact Center 02-8888888

กรณีผลการพิจารณาลูกค้าถูก Reject จะได้รับแจ้งอย่างไร

ลูกค้าจะได้รับแจ้งผ่าน SMS หรือจดหมายทางไปรษณีย์

เอกสารที่ใช้ในการสมัครมีอะไรบ้าง

เอกสาร

ผู้มีรายได้ประจำ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมายเหตุ: กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เจ้าของกิจการ
กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ
สมัครผ่าน K plus
ข้อเสนอการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS คืออะไร แตกต่างจากสมัครช่องทางอื่นอย่างไร
เป็นข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคาร และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าจะได้รับการเรียนเชิญผ่านแอป K PLUS
ข้อแตกต่างจากการสมัครผ่านช่องทางอื่น คือ

 1. ทราบผลการอนุมัติอย่างรวดเร็ว ผ่าน K PLUS
 2. ได้รับสินเชื่อเงินด่วนโอนเข้าบัญชีทันที หลังจากได้รับการอนุมัติผ่าน K PLUS
 3. ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร เพียงทำรายการผ่าน K PLUS โดยสัญญาสินเชื่อจะถูกส่งไปที่อีเมลของลูกค้าตามที่ระบุตอนสมัคร
 4. วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท (ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอวงเงินอนุมัติที่แตกต่างกัน และสามารถเลือกวงเงินที่ต้องการได้ แต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดในข้อเสนอ)
 5. ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 60 เดือน (ลูกค้าสามารถเลือก 3, 6, 9, 12 , 18, 24, 36, 48, 60 เดือน ยกเว้น รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท จะต้องผ่อน 12 เดือนขึ้นไป)
 6. อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับรายได้ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และระยะเวลาการผ่อนชำระที่ลูกค้าเลือก ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 26% ต่อปี

จะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองได้รับสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ใน K PLUS
ธนาคารมีรูปแบบในการแจ้งสิทธิ์บน K PLUS ดังนี้

 1. ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอใน K+ TODAY
 2. ลูกค้าได้รับข้อความหน้าแจ้งเตือน (รูปกระดิ่งมุมขวาบนของหน้าจอ)
 3. ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอในหน้า “สินเชื่อ” โดยจะมีแถบแสดง “Loans for You” (สินเชื่อสำหรับคุณ)

โดยลูกค้าแต่ละท่านอาจจะได้รับการแจ้งสิทธิ์ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ไม่ครบทั้ง 3 รูปแบบในครั้งเดียว
ทำอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ใน K PLUS โดยไม่ต้องส่งเอกสารแสดงรายได้
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคารมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการเรียนเชิญผ่าน K PLUS
ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS เป็นอย่างไร
สำหรับลูกค้าที่ได้รับเชิญและกดสนใจสมัคร จะพบข้อมูลหน้าต่าง ๆ ดังนี้

 1. ข้อเสนอวงเงินสินเชื่อสูงสุด โดยลูกค้าสามารถปรับเลือกวงเงิน และระยะเวลาการผ่อนที่ต้องการได้ และกรุณาระบุอีเมลที่ต้องการใช้รับสัญญา
 2. ยืนยันข้อมูล
 3. ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และยืนยันด้วยการกด PIN รหัสผ่าน K PLUS (ข้อมูลเครดิตถูกใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อ)
 4. ให้ความยินยอมในการนำข้อมูลมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต

ทั้งนี้ ลูกค้าจะสามารถทำรายการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในแต่ละเดือนที่ได้รับข้อเสนอ ดังนั้น หากลูกค้ากด “ยกเลิก” ในหน้าใดหน้าหนึ่ง จะไม่สามารถกลับมากดรับสินเชื่อได้อีก
เมื่อกดสมัครสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผลการอนุมัติผ่าน K PLUS
หากลูกค้าผ่านการอนุมัติ จะได้รับสัญญาเงินกู้ผ่านทางอีเมลและข้อความแจ้งเตือน โดยลูกค้ามีความจำเป็น ต้องเข้ามากดดำเนินการต่อภายใน 72 ชั่วโมงก่อนหมดอายุ เพื่อให้ข้อมูล KYC และทำการยืนยันการได้รับและอ่านสัญญาสินเชื่อ พร้อมกดตกลงรับสินเชื่อ จากนั้น ธนาคารจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ อีกครั้ง หากลูกค้าผ่านการอนุมัติการสมัครสินเชื่อ ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าทันที และส่งข้อความแจ้งเตือนรายการอนุมัติทั้งหมดผ่าน K PLUS
หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คืออะไร
หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้า ที่จัดทำโดยบริษัทเครดิตบูโรให้แก่ธนาคาร